Colonialism and slavery; An alternative history of the port city of Rotterdam

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Plaats van productieLeiden
UitgeverijLeiden University Press
Aantal pagina's248
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit