Colonialism, context and critical thinking: First steps toward decolonizing Dutch legal education

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14–28
TijdschriftUtrecht Law Review
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit