Colonies of the fungus Aspergillus niger are highly differentiated to adapt to local carbon source variation

Paul Daly, Mao Peng, Hugh D Mitchell, Young-Mo Kim, Charles Ansong, Heather Brewer, Peter de Gijsel, Mary S Lipton, Lye Meng Markillie, Carrie D Nicora, Galya Orr, Ad Wiebenga, Kristiina S Hildén, Mirjam A Kabel, Scott E Baker, Miia R Mäkelä, Ronald P de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Colonies of the fungus Aspergillus niger are highly differentiated to adapt to local carbon source variation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences