Colonization and distribution of Nassarius reticulatus (Mollusca: Prosobranchia) in the newly created saline Lake Grevelingen (SW-Netherlands)

R.H.D. Lambeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)67-79
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit