Colonization of road verges in three Dutch polders by plants and ground beetles (Coleoptera: Carabidae)

J. Haeck, R. Hengeveld, H. Turin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)201-215
  TijdschriftEntomologia Generalis
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift2-4
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit