Colonization of the mole (Talpa europaea L.) in the IJsselmeerpolders

J. Haeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)145-248
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit