Colors cast long shadows on brain activity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5769-70
Aantal pagina's2
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume111
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 apr. 2014

Citeer dit