Combination of amphotericin B and flucytosine against neurotropic species of melanized fungi causing Primary cerebral phaeohyphomycosis

S. Deng, W. Pan, W. Liao, G. S. De Hoog, A. H G Gerrits Van Den Ende, R. G. Vitale, H. Rafati, M. Ilkit, A. H. Van Der Lee, A. J M M Rijs, P. E. Verweij, S. Seyedmousavi

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    20 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Combination of amphotericin B and flucytosine against neurotropic species of melanized fungi causing Primary cerebral phaeohyphomycosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences