Combinatorial control of gene expression in Aspergillus niger grown on sugar beet pectin

Joanna E Kowalczyk, Ronnie J. M. Lubbers, Mao Peng, Evy Battaglia, Jaap Visser, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftScientific Reports
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 sep. 2017

Citeer dit