Combinatorial single-cell profiling of major chromatin types with MAbID

Silke J A Lochs, Robin H van der Weide, Kim L de Luca, Tessy Korthout, Ramada E van Beek, Hiroshi Kimura, Jop Kind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combinatorial single-cell profiling of major chromatin types with MAbID'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds