Combined Effect of Light and Temperature on the Production of Saxitoxins in Cylindrospermopsis raciborskii Strains

Marcella C. B. Mesquita (Co-auteur), Miquel Lurling, Fabiane Dorr, Ernani Pinto, Marcelo M. Marinho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined Effect of Light and Temperature on the Production of Saxitoxins in Cylindrospermopsis raciborskii Strains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds