Combined effects of agrochemicals and ecosystem services on crop yield across Europe

Vesna Gagic (Co-auteur), David Kleijn, András Báldi, Gergely Boros, Helene Bracht Jørgensen, Zoltán Elek, Michael P. D. Garratt, G. Arjen de Groot, Katarina Hedlund, Anikó Kovács- Hostyánszki, Lorenzo Marini, Emily Martin, Ines Pevere, Simon G. Potts, Sarah Redlich, Deepa Senapathi, Ingolf Steffan-Dewenter, Stanislaw Świtek, Henrik G. Smith, Viktória TakácsPiotr Tryjanowski, Wim H. van der Putten, Stijn van Gils, Riccardo Bommarco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined effects of agrochemicals and ecosystem services on crop yield across Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology