Combined effects of carbon, nitrogen and phosphorus on CH4 production and denitrification in wetland sediments

Sang Yun Kim, Annelies Veraart, M. Meima-Franke, Paul Bodelier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Citaten (Scopus)
243 Downloads (Pure)
Filter
Niet gestart

Zoekresultaten

  • Niet gestart

    MSIP-NRF: 2013R1A2A2A07068946

    Kim, S. Y.

    Project: Onderzoek