Combined effects of patch size and plant nutritional quality on local densities of insect herbivores

T. Bukovinszky, R. Gols, A. Kamp, F. De Oliveira-Domingues, P.A. Hambäck, Y. Jongema, T.M. Bezemer, M. Dicke, N.M. Van Dam, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined effects of patch size and plant nutritional quality on local densities of insect herbivores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences