Combined Internet-Based Cognitive-Behavioral and Chronobiological Intervention for Insomnia: A Randomized Controlled Trial

Kim Dekker, Jeroen S Benjamins, Teodora Maksimovic, Marco Filardi, Winni F Hofman, Annemieke van Straten, Eus J W Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

217 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-118
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychotherapy and Psychosomatics
Volume89
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit