Combined quantification of intracellular (phospho-)proteins and transcriptomics from fixed single cells

Jan P Gerlach, Jessie A G van Buggenum, Sabine E J Tanis, Mark Hogeweg, Branco M H Heuts, Mauro J Muraro, Lisa Elze, Francesca Rivello, Agata Rakszewska, Alexander van Oudenaarden, Wilhelm T S Huck, Hendrik G Stunnenberg, Klaas W Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combined quantification of intracellular (phospho-)proteins and transcriptomics from fixed single cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences