Combining 7T T2 and 3T FGATIR: from physiological to anatomical identification of the subthalamic nucleus borders

Niels Rijks, Wouter V Potters, José Dilai, Rob M A De Bie, Maartje de Win, Wietske van der Zwaag, Richard Schuurman, Pepijn van den Munckhof, Maarten Bot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1019-1020
TijdschriftJournal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
Volume93
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 feb. 2022

Citeer dit