Combining bibliometrics and information retrieval: preface: Editorial

Philipp Mayr, Andrea Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2191-2192
TijdschriftScientometrics
Volume102
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2015

Citeer dit