Combining Levy walks with path exploitation rules, and exploration of optimal exploration- exploitation strategies: Netherlands Annual Ecology Meeting (NEAM), Lunteren, the Netherlands

G.M. Hengeveld, A. Koelzsch, J. van de Koppel, M. Naguib, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit