Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation

E.S. Bakker, J.L. Gill, C.N. Johnson, F.W.M. Vera, C.J. Sandom, G.P.A. Asner, J.C. Svenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

277 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Combining paleo-data and modern exclosure experiments to assess the impact of megafauna extinctions on woody vegetation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences