Comentario al trabajo "El mundo del trabajo indígena en los Andes durante la Colonia"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageComments on the article: "The indigenous labour world in the Andes during the colonial period"
Originele taal-2Spaans
Pagina's (van-tot)35-37
Aantal pagina's3
TijdschriftMundo de Antes
Volume9
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit