Coming of age in the Netherlands: An osteological assessment of puberty in a rural Dutch post‐medieval community

Menno Hoogland, A.A. Blom, R. Schats, A. Waters‐Rist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)463-478
TijdschriftAmerican Journal of Physical Anthropology
Volume174
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit