Commemorating a ‘Foreign’ War in a Neutral Country: The Political Insignificance of World War I Memory in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Commemorating a ‘Foreign’ War in a Neutral Country: The Political Insignificance of World War I Memory in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities