Commemorating the 50th Conference of the Association of Caribbean Historians in 2018

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)ix
TijdschriftJournal of Caribbean History
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit