Comment on “Models predict planned phosphorus load reduction will make Lake Erie more toxic”

Jef Huisman*, Elke Dittmann, Jutta Fastner, J. Merijn Schuurmans, J. Thad Scott, Dedmer B. Van de Waal, Petra M. Visser, Martin Welker, Ingrid Chorus

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hellweger et al. (Reports, 27 May 2022, pp. 1001) predict that phosphorus limitation will increase concentrations of cyanobacterial toxins in lakes. However, several molecular, physiological, and ecological mechanisms assumed in their models are poorly supported or contradicted by other studies. We conclude that their take-home message that phosphorus load reduction will make Lake Erie more toxic is seriously flawed.

Originele taal-2Engels
Artikelnummereadd9959
Pagina's (van-tot)609-609
TijdschriftScience
Volume378
Nummer van het tijdschrift6620
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comment on “Models predict planned phosphorus load reduction will make Lake Erie more toxic”'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit