Commentary: The Brain Basis for Misophonia

Arjan Schröder, Guido van Wingen, Nienke C Vulink, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111
TijdschriftFrontiers in Behavioral Neuroscience
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit