Comments on the Venice-system for the classification of brackish waters

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)481-485
  TijdschriftInternationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1960

  Citeer dit