Commissie Zalm laat kans lopen op modernisering koningshuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

74 Downloads (Pure)

Samenvatting

De commissie Zalm heeft orde op zaken gesteld in de begroting van het koningshuis. Het begrotingshoofdstuk moet een integraal beeld geven van alle kosten die verband houden met de uitoefening van het koningschap. En net als andere departementen moet ook het koningshuis begrotingsdiscipline opbrengen. Naast het goede werk is het rapport echter ook een gemiste kans op echte modernisering volgens de Tilburgse econoom Van Dalen. Die slag zou bereikt kunnen worden door een jaarverslag te publiceren waarin niet alleen de kosten maar ook de waarde in beeld gebracht wordt.
Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's2
TijdschriftMe Judice
Volume2
Nummer van het tijdschrift5-3-2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit