Commodity frontiers and global histories: The tasks ahead

Ulbe Bosma, Eric Vanhaute, Sven Beckert, Mindi Schneider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Global History
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit