Common and important species of fungi and actinomycetes in indoor environments

R.A. Samson, J. Houbraken, R.C. Summerbell, B. Flannigan, J.D. Miller

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  TitelMicroorganisms in home and indoor work environments
  Pagina's321-511
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit