Common but different: The expanding realm of Cladosporium

K. Bensch, J.Z. Groenewald, U. Braun, J. Dijksterhuis, M. de Jesús Yáñez-Morales, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Common but different: The expanding realm of Cladosporium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology