Common carotid intima-media thickness as an indicator of atherosclerosis at other sites of the carotid artery; the Rotterdam Study

M.L. Bots, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

350 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-153
TijdschriftAnnals of Epidemiology
Volume6
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit