Common resistance of wheat to members of the Fusarium graminearum species complex and F. culmorum.

B. Tóth, G. Kászonyi, T. Bartok, J. Varga, A. Mesterházy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  49 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-8
  TijdschriftPlant Breeding
  Volume127
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit