Communism, Cold War and Commodity Chains: Southeast Asian Labor History in a Comparative and Transnational Perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159
Aantal pagina's179
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Volume97
Nummer van het tijdschriftSpring
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit