Communities of culturable yeasts and yeast-like fungi in oligotrophic hypersaline coastal waters of the Arabian Gulf surrounding Qatar

Rashmi Fotedar, Mark Chatting, Anna Kolecka, Aisha Zeyara, Amina Al Malki, Ridhima Kaul, Sayed J Bukhari, Mohammed Abdul Moaiti, Eric J Febbo, Teun Boekhout, Jack W Fell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Communities of culturable yeasts and yeast-like fungi in oligotrophic hypersaline coastal waters of the Arabian Gulf surrounding Qatar'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences