Community analysis of arbuscular mycorrhizal fungi associated with Ammophila arenaria in Dutch coastal sand dunes

G.A. Kowalchuk, F.A. De Souza, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Community analysis of arbuscular mycorrhizal fungi associated with Ammophila arenaria in Dutch coastal sand dunes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences