Community dynamics of Neocallimastigomycetes in the rumen of yak feeding on wheat straw revealed by different primer sets

Xue-Wei Wang, Isabelle Benoit, Johannes Z. Groenewald, Jos Houbraken, Xin Dai, Mao Peng, Xu Yang, Da-Yong Han, Cheng Gao, Liang-Dong Guo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Community dynamics of Neocallimastigomycetes in the rumen of yak feeding on wheat straw revealed by different primer sets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences