Community-level interactions between plants and soil biota during range expansion

Kadri Koorem (Co-auteur), Basten Snoek, Janneke Bloem, Stefan Geisen, Olga Kostenko, M. Manrubia, Kelly Ramirez, C. Weser, Rutger Wilschut, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten