Community patterns of soil bacteria and nematodes in relation to geographic distance

F. Monroy, W.H. Van der Putten, E. Yergeau, S.R. Mortimer, H. Duyts, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Community patterns of soil bacteria and nematodes in relation to geographic distance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences