Community spirit and competition in Idols. Ritual meanings of a TV talent quest

S. Reijnders, G.W.J. Rooijakkers, L. Zoonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)275-292
TijdschriftEuropean Journal of Communication
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit