Community structure and biomass distribution of seagrasses and macrofauna in the Flores Sea, Indonesia

P.H. Nienhuis, J. Coosen, W. Kiswara

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-214
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit