Community structure and functional role of meiofauna in the North Sea

C.H.R. Heip, R. Huys, R. Alkemade

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-41
  TijdschriftNetherlands Journal of Aquatic Ecology
  Volume26
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit