Comparative Analyses of the Complete Genome Sequences of Pierce’s Disease and Citrus Variegated Chlorosis Strains of Xylella fastidiosa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1018-1026
TijdschriftJournal of Bacteriology
Volume185
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit