Comparative analysis of basidiomycete transcriptomes reveals a core set of expressed genes encoding plant biomass degrading enzymes

Mao Peng, Maria Victoria Aguilar-Pontes, Matthieu Hainaut, Bernard Henrissat, Kristiina Hildén, Miia R Mäkelä, Ronald P de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative analysis of basidiomycete transcriptomes reveals a core set of expressed genes encoding plant biomass degrading enzymes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences