Comparative Analysis of Enzyme Production Patterns of Lignocellulose Degradation of Two White Rot Fungi: Obba rivulosa and Gelatoporia subvermispora

Mila Marinovic, Marcos Di Falco, Maria Victoria Aguilar Pontes, Andras Gorzsas, Adrian Tsang, Ronald P. de Vries, Miia R. Makela, Kristiina Hilden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBiomolecules
Volume12
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2022

Citeer dit