Comparative-Analysis of Gene-Sequences Encoding Ammonia Monooxygenase of Nitrosospira Sp Ahb1 and Nitrosolobus- Multiformis C-71

J.H. Rotthauwe, W. De Boer, W. Liesack

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    40 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative-Analysis of Gene-Sequences Encoding Ammonia Monooxygenase of Nitrosospira Sp Ahb1 and Nitrosolobus- Multiformis C-71'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences