Comparative analysis of Malassezia furfur mitogenomes and the development of a mitochondria-based typing approach

Bart Theelen, Anastasia C Christinaki, Thomas L Dawson, Teun Boekhout, Vassili N Kouvelis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative analysis of Malassezia furfur mitogenomes and the development of a mitochondria-based typing approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences