Comparative functional analysis provides evidence for a crucial role for the homeobox gene Nkx2.1/Titf-1 in forebrain evolution.

W.M.R. van den Akker, A. Brox, L. Puelles, A.J. Durston, L. Medina

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative functional analysis provides evidence for a crucial role for the homeobox gene Nkx2.1/Titf-1 in forebrain evolution.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences