Comparative gene expression profiling of olfactory ensheating glia and Schwann cells indicates distinct tissue repair characteristics of olfactory ensheating glia.

E.H.P. Franssen, F.M. de Bree, A.H.W. Essing, A. Ramon-Cueto, J. Verhaagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1285-1298
TijdschriftGLIA
Volume56
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit