Comparative gene expression study and pathway analysis of the human iris- and the retinal pigment epithelium

A. Bennis, Jacoline B Ten Brink, Perry D Moerland, Vivi M Heine, Arthur A Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Comparative gene expression study and pathway analysis of the human iris- and the retinal pigment epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Agriculture & Biology